Felhasználási feltételek | EUKANUBA

Felhasználási feltételek

JOGI NYILATKOZAT
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
Az internet használatának széles lehetőségei és kockázatai miatt az IAMS létrehozta felhasználási feltételeit (a következőkben „Feltételek”), hogy mind magát, mind a weboldal felhasználóit megvédje. Weboldalunk használatával elfogadod a Feltételeket.

ÁLTALÁNOS KORLÁTOZÁSOK
A weboldal további használatával elfogadod, hogy:

tilos társaságunk weboldalának bármely részét vagy részeit előzetes írásos engedélyünk nélkül bármely médium útján továbbadni;
tilos a weboldalon közzétett tartalmat bármilyen más módon vagy technológiával elérni, mint ahogy azt a weboldal maga biztosítja, vagy pedig ahogy egyéb, egyértelműen e célra kidolgozott módon biztosítja;
tilos weboldalunk bármely részét vagy bármely tartalmát módosítani;
tilos megkerülni, hatástalanítani vagy bármi módon módosítani a weboldal biztonsági beállításait, vagy azokat beállításokat, melyek (i) bárminemű tartalom másolását és felhasználását akadályozzák meg vagy korlátozzák illetve melyek (ii) a weboldal használatát vagy weboldal tartalmának hozzáférhetőségét szabályozzák; valamint a mindezekre való kísérlet is tilos.
tilos weboldalunk tartalmát kereskedelmi és üzleti célokra felhasználni;
tilos weboldalunk bármely tartalmát tartósan vagy átmenetileg letölteni, másolni, tárolni vagy közzétenni.

SZERZŐ JOGOK ÉS SZELLEMI TULAJDON VÉDELME
Az EUKANUBA - ha csak másképp nem jelezzük - a tulajdonosa vagy felhatalmazott felhasználója minden, weboldalunkon elérhető információnak, beleértve kivétel nélkül minden szöveget, feliratot, képet, grafikát, grafikus megjelenítést, fotót, hang, - és videófelvételt és interaktív felületet (a továbbiakban „Tartalmak”). Fenti Tartalmaknak az EUKANUBA vagy tulajdonosa vagy engedéllyel teszi azokat közzé, és minden tartalom szerzői jog, - és védjegyoltalom, valamint egyéb szellemi tulajdonjog védelem alatt áll, mely jogokat vagy az EUKANUBA, vagy az engedélyt szolgáltató birtokolja. Minden, weboldalunkon fellelhető harmadik félhez tartozó védjegy a vonatkozó harmadik fél tulajdona.

A Tartalmakat tilos előzetes írásos engedélyünk nélkül letölteni, másolni, sokszorosítani, terjeszteni, megosztani, sugározni, bemutatni, eladni, jogait eladni, megváltoztatni, újra felhasználni, kisajátítani, felhasználni vagy más módon kihasználni akár nyilvánosságot szolgáló, akár kereskedelmi, illetve egyéb célokra. Minden jogot fenntartunk a Tartalmakra.

A szerzői jog vagy bármely szellemi tulajdonjog megsértése , beleértve a harmadik fél jogait is, bűnügyi eljárást von maga után.


FELELŐSSÉG
Törekszünk rá, hogy a lehető legfrissebb, leghelyesebb információkat tegyük közre, a lehető legegyértelműbben fogalmazva. Ugyanakkor minden erőfeszítésünk ellenére is előfordulhatnak hibák. Különösképp nem vállalunk felelősséget tipográfiai hibákért, valamint a weboldalon található információ pontosságáért, Teljes körűségéért és aktualitásáért.

Fenntartjuk a jogot, hogy külön értesítés nélkül megváltoztassuk weboldalunk tartalmát. A weboldalon található szolgáltatások, információk és adatok a jelen formájukban, mindennemű garancia nélkül állnak rendelkezésre.

A weboldalunkon harmadik fél weboldalaira mutató linkek és egyéb ugrópontok révén elérhető információkért, kommunikációért vagy dokumentumokért, illetve az ilyen oldalakon található linkekért semminemű jogi vagy egyéb felelősséget nem vállalunk. Ezennel kijelentjük, hogy nem feltétlenül szerepel hasonló tartalom bármely harmadik fél linkelt honlapján, és nem feltétlenül értünk egyet az ott szereplő véleményekkel.

Weboldalunk használatával tisztában vagy mindennemű kockázattal, mely ezzel járhat, beleértve a számítógépedet, szoftvert vagy adatokat ért károsodást olyan vírus, szoftver vagy egyéb file által, mely a weboldalunkon keresztül, vagy arra belépve terjed vagy aktiválódik.

Társaságunk semmilyen esetben nem vonható felelősségre weboldalunk jogtalan használatáért, sem pedig a harmadik fél jogainak megsértéséért.

Leszámítva azokat a károkat, melyet szándékosan okozunk, vagy amely a mi nyilvánvalóan hanyag magatartásunk miatt következik be, Társaságunk nem vonható felelősségre semmilyen közvetlen, közvetett, specifikus, eseti vagy sorozatos károkozásért (beleértve kivétel nélkül a profitveszteséget, üzleti folyamatok megszakítását, szoftver és elektronikus adatok megsértését), mely weboldalunk használatából eredeztethető vagy a weboldallal összefüggésbe hozható.


SZEMÉLYES ADATOK
A személyes adatokkal és Társaságunk adataival kapcsolatban Adatvédelmi szabályzatunk az irányadó.

EGYÉB RENDELKEZÉSEK
Társaságunk fenntartja a jogot, hogy ezeket a Feltételeket időről időre felülvizsgálja.